Vraag: welke topics voor volgende Leuven Startups meetup?

4 points posted 10 years ago by Leen B., Founder at Zenjoy

Welke topics willen jullie voor de volgende Leuven Startups meetup op 30 april? Just shoot en vote!

4 comments
.,

Of het falen van een startup ' dan niet sociaal Naarden is laat ik na het betoog van mr. Tobback van deze avond in het midden.

Wat interessant zou zijn is het verhaal van startups die (bijna) gefaald zijn. Wat waren de oorzaken? Wat zouden ze anders doen?

.,

  1. De kick-off werd gegeven rond growth hacking, dus laten we even in deze richting verder gaan. Use cases, best practices, etc. Het is misschien een mogelijkheid om Leuven te differentiëren van andere organisaties en steden die al de "traditionele" topics aanbieden voor start-ups: starten, failure, financiering, etc.

  2. Daarnaast, kunnen we ook verder kijken dan tech bedrijven ? Vlaanderen heeft een zeer hoog aantal bedrijven die enkel diensten leveren. Kunnen we dit model bijvoorbeeld tweaken naar hen toe ?

.,

Ik vind het concept van growth hacking erg interessant, maar het leek mij vooral toegespitst op web platformen. Hoewel dit inderdaad een er interessante markt is, hoop ik dat we met Leuven Startups een bredere groep kunnen aanspreken dan enkel software start-ups.

Kortom: zeker te vinden voor de toepassing van growth hacking in andere segmenten als puur software.

.,

Vind het idee om Growth Hacking-principes toe te passen op diensten wel cool, eventueel ook gebruik maken van software/e-commerce technieken om een blended verhaal te creëren dat hefbomen biedt voor offline waardecreatie...

Aan welke segmenten denk je specifiek Christopher?